Privacy verklaring

RacingHub, gevestigd aan Krommewetering 91 3543 AN Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens

RacingHub, Krommewetering 91 3543 AN Utrecht 0625120027

Renzo Zitman en Simone van Herpen zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van RacingHub en zij zijn te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken:

RacingHub verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
   telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

RacingHub verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– RacingHub analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
   stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

RacingHub neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RacingHub) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RacingHub bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar- termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam:
– Indien opgegeven bij een nieuwsbrief – onbeperkt – totdat de nieuwsbrief wordt opgezegd door de desbetreffende persoon.
   Reden: persoon heeft zichzelf opgegeven en kan zichzelf ook weer afmelden.
– Indien account aangemaakt – onbeperkt, mits het account 2 jaar niet wordt gebruikt – dan wordt het verwijderd of op verzoek
   desbetreffende persoon. Reden: hergebruik door klant
Telefoonnummer:
– Indien account aangemaakt – onbeperkt, mits het account 2 jaar niet wordt gebruikt – dan wordt het verwijderd of op verzoek
   desbetreffende persoon. Reden: hergebruik door klant
E-mailadres:
– Indien opgegeven bij een nieuwsbrief – onbeperkt – totdat de nieuwsbrief wordt opgezegd door de desbetreffende persoon.
   Reden: persoon heeft zichzelf opgegeven en kan zichzelf ook weer afmelden.
– Indien account aangemaakt – onbeperkt, mits het account 2 jaar niet wordt gebruikt – dan wordt het verwijderd of op verzoek
    desbetreffende persoon. Reden: hergebruik door klant.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch:
– Indien opgegeven bij een nieuwsbrief – onbeperkt – totdat de nieuwsbrief wordt opgezegd door de desbetreffende persoon.
   Reden: persoon heeft zichzelf opgegeven en kan zichzelf ook weer afmelden.
– Indien account aangemaakt in correspondentie of telefonisch – onbeperkt, mits het account 2 jaar niet wordt gebruikt of er 2 jaar geen
   contact (telefonisch of via correspondentie) is geweest – dan wordt het verwijderd of op verzoek desbetreffende persoon.
    Reden: hergebruik door klant.
Bankrekeningnummer:
– Indien account aangemaakt – onbeperkt, mits het account 2 jaar niet wordt gebruikt – dan wordt het verwijderd of op verzoek
   desbetreffende persoon. Reden: hergebruik door klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

RacingHub verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RacingHub gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

RacingHub gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RacingHub en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

RacingHub wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RacingHub neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig naar wat deze nieuwe E-sport in de toekomst nog meer brengt? Meld je aan en ontvang 1x per maand het laatste nieuws met updates over de events, competities, activiteiten en kortingsacties bij RacingHub en natuurlijk de laatste ontwikkelingen in de (sim)race wereld. Schrijf je nu in en ontvang 10 % korting op je volgende reservering.

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'. Cookie instellingen Accepteer cookies

Nodig vrienden uit

X
Signup to start sharing your link
Signup